Glika ozoli – otrā vieta balsojumā Eiropas gada koks Latvijā 2022

Ozolus stādījis mācītājs Ernests Gliks, noslēdzot darbu pie Vecās un Jaunās derības tulkojuma latviešu valodā. Šie ir vieni no retajiem ozoliem Latvijā, kas ir pietiekami veci un tiem skaidri zināms stādīšanas gads. 1985. gadā pie ozoliem novietots piemiņas akmens ar tajā iekaltiem gadskaitļiem 1685.-1689. Tā kā akmens tuvumā nav sīkāka gadskaitļu skaidrojuma, gadās, nezinātāji nereti uzskata to par apbedījuma vietu esam, kālab laiku pa laikam dzirdama nopūta: “Ak, cik jauns!”

Mežzinātnieks, LLU Meža fakultātes docents Verners Banders savulaik vāca Glika ozolu zīles, no kurām audzēja jaunus ozoliņus, kurus dāvāja Glika dienu viesiem un dalībniekiem. Zīles tika savāktas arī 2017. gadā – Reformācijas 500. gadā. Togad notika Reformācijas 500. gadskārtai veltīta konference, kuras laikā līdzās vecajiem ozoliem tika iestādīti divi jauni, zīmīgajai gadskārtai un jaunajam bībeles tulkojumam par godu.
Glika ozolus konkursam pieteica gan 2021., gan 2022. gadā.