“Karogu” liepa

Liepa stādīta pirms vairāk nekā 100 gadiem, kad vecvecvectēvs savā īpašumā par I pasaules kara laikā gūtajiem ievainojumiem ieguva mājas .

Mājas ieguva “Karogu” vārdu, simbolizējot latviskumu, ābeļdārza malā mūsu senči, sirdssiltuma un labu domu vadīti, iestādīja liepu. 

Liepa augusi, ik gadu lutinot bites ar reibinošo liepu ziedu nektāru. Liepa dzirdījusi ar ziedu tēju “Karogu” mājas iemītniekus un viesus visos laikos, vai tā bijusi auksta ziema, vai tveicīga vasara.

Turpinot iesākto, 2022. gada 27. aprīlī, kad liepa vēl snauduļoja pēc bargās ziemas, to izmērījām. Atceroties tās dienas notikumus... Mūsu “tējas koks”, todien kļuva par Dižkoku – dižās “Karogu” liepas apkārtmērs ir 383 centimetri! Asaras acīs!

Sanāk gluži kā dižošanās! Bet ir, par ko!

Mērīšanā piedalījāmies gan mēs paši, gan speciālisti no Dabas aizsardzības pārvaldes, klāt bija arī students no Francijas, lai mērītu liepu un redzētu Latvijas diženos kokus.
Mūsu liepa ieguvusi informatīvo zīmi – ozola lapiņu, kas apliecina tās diženumu un aizsardzību. Esam lepni, ka mūsu īpašumā ir kas tik dižens!

Pie liepas ir vērts iet gūt mieru, atbrīvoties no stresa, sirdssāpēm, pāridarījuma vai ievainojuma, pieglausties liepas stumbram, izbaudīt koka spēku, maigo mieru un beznosacījuma mīlestības pilno pieņemšanu. Tā ir enerģiju dodoša.
Ne velti tautasdziesmā teikts: “Pie liepiņas pieglaudos, kā pie savas māmuliņas.”

Pat lapas tai ir sirds formā.

“Liepa apņem mīlestībā un maigumā, dod siltumu, kas cīnītājam arī ir vajadzīgs, lai sasniegtu mērķus. Ne velti senāk pie katras lauku mājas auga gan ozols, gan liepa – līdzsvaram...’’

(D. Baumane)