Kartupeļu dumpja priede

Jaunbebru muižas parka malā atrodas sarkanā šķūņa drupas un Soda priede. Vienīgie un mēmie seno dienu liecinieki. 
“Kartupeļu dumpis” – latviešu zemnieku nemieri notika 1841. gada septembrī – kartupeļu rokamajā laikā. Tas bija protests pret muižkungiem, kas norisinājās Jaunbebru muižā un apkārtējo muižu pagastos. Par piedalīšanos dumpī notiesāja vienu sievieti un vairākus vīriešus, piespiežot smagus miesas sodus, pēc tam izsūtīšanu uz Sibīriju vai nodošanu zaldātos. Dumpja dalībniekus pēra un iemeta sniegā, kas no asinīm krāsojās sarkans. No tā laika blakus Soda priedei esošo šķūni nodēvēja par Sarkano šķūni. Priede to visu piedzīvoja. Tā bija nespēcīga ko mainīt. 
Soda priede ir dumpīgo jaunbebrnieku cīņas simbols.
Katru gadu piemiņas vietā ar muzikāliem priekšnesumiem un atmiņu stāstiem notiek “Kartupeļu dumpja” atceres brīdis. Cilvēki nes ziedus, aizdedz svecītes. 2006. gadā atklāja piemiņas plāksni.